mszelive
 
intencje
 
mszenabozenstwa
 
sakramenty
 
parafialnyyt
 
kancelaria

W Roku św. Józefa - jak ogłosiła dekretem Penitencjaria Apostolska - pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego) można zyskiwać odpusty.

Odpusty zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach albo jednodniowym dniu skupienia, obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

Odpust zupełny mogą również uzyskać ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za przykładem św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy.

Odpust zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową.

Odpust zupełny mogą otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierni wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz aby praca wszystkich stawała się godniejsza.

Dar odpustu zupełnego zostaje udzielony wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst (hymn) ku jego czci (w całości lub przynajmniej części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.

Penitencjaria Apostolska udziela odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełni inny akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w święto Świętej Rodziny, w Niedzielę św. Józefa, 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień w tradycji łacińskiej szczególnie poświęcony św. Józefowi.