Bardzo ważną wspólnotą w naszej parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza. Do wspólnoty tej należą chłopcy, którzy przyjęli ideały lektorskie i ministranckie i pragną je rozwijać oraz przeżyć wspaniałą przygodę swojej młodości służąc Panu Jezusowi oraz poznając nowych przyjaciół i kolegów.

Zachęcamy by dowiedzieć się więcej o LSO

Ideały Liturgicznej Służby Ołtarza...

Pierwszym ideałem LSO jest miłość do Boga i Kościoła. Z tej miłości musi wypływać pragnienie bycia lektorem czy ministrantem. Oczywiście przez dorastanie w szeregach LSO miłość ta staje się bardziej dojrzała i świadoma. Dlatego ministranci i lektorzy starają się dbać o rozwój własnej wiary w Boga, dobry kontakt z Nim na modlitwie, dbają o czystość serca oraz o szlachetną postawę wobec Kościoła i drugiego człowieka. Rozwój tego fundamentalnego ideału jest najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy. Z pomocą samego Jezusa, Św. Patronów i Kościoła, codzienne życie tym ideałem jest możliwe!

Ważnymi ideałami, które wspierają ten pierwszy najważniejszy są dla nas:

 • gorliwość w służbie;
 • punktualność;
 • dbałość o czystość i sprzęty liturgiczne;
 • gotowość uczenia się - także na własnych błędach;
 • kreatywność;
 • pragnienie przeżycia przygody z przyjaciółmi i kolegami;
 • gotowość niesienia pomocy potrzebującym;
 • szlachetne postawy wobec bliźnich - wszędzie gdzie jesteśmy, nie tylko w kościele;
 • radość z bycia lektorem, ministrantem czy kandydatem;
 • poznawanie piękna świata na pielgrzymkach i wycieczkach;
 • rozwijanie się przez sport i szlachetne współzawodnictwo;

Jeżeli takie postawy są Ci bliskie,
albo chciałbyś je w sobie odnaleźć i rozwinąć
TO ZAPRSZAMY DO LSO (Liturgicznej Służby Ołtarza)!


Kto może zostać jednym z nas?

Kandydatem na ministranta w naszej parafii mogą być wyłącznie chłopcy. By zostać kandydatem na ministranta czy lektora trzeba być przynajmniej uczniem 2. klasy Szkoły Podstawowej. Nie ma górnej granicy wiekowej przystąpienia do LSO. Dlatego zapraszamy także starszych chłopców, także młodzieńców, którzy chcieli by służyć Bogu i Kościołowi jako lektorzy czytając Słowo Boże.


Czym jest służba w LSO?

Bezpośrednim i najważniejszym zadaniem LSO jest posługa liturgiczna przy Ołtarzu Jezusa podczas Mszy świętych i nabożeństw. Posługa ta składa się z wielu czynności, jakie trzeba podjąć podczas Liturgii. Jest to więc wspaniały sposób na uczestnictwo we Mszy świętej dla chłopaków, którym trudno jest spokojnie ją przeżyć siedząc w ławce kościelnej - naturalną konstrukcją psychiczną chłopaka, który dorasta jest by coś robić a nie tylko siedzieć, dlatego bycie ministrantem lub lektorem może otworzyć zupełnie nowy rozdział chłopięcej, a później męskiej, religijności.

Podział służby:

 • Służba ministrancka podczas Liturgii to: noszenie krzyża, światła, kadzidła i darów ofiarnych, dawanie znaków dzwonkami, asystowanie przy udzielaniu Komunii Świętej, asystowaniu przy poświęceniach ludzi i przedmiotów, rozprowadzanie czasopism religijnych, przygotowywanie sprzętów liturgicznych oraz sprzątanie ich po zakończeniu Liturgii.
 • Służba kandydata: obserwowanie czynności jakie wykonują ministranci, uczenie się ich i podejmowanie tej służby etapami.
 • Służba lektorska: czytanie Słowa Bożego, komentarzy - oraz w razie potrzeby podejmowanie czynności ministranckich.
 • Służba ceremoniarzy: czuwanie nad godnym i pięknym przebiegiem Liturgii, obsługa liturgiczna biskupów i szczególnie trudnych czynności.
 • Służba kantorów i psałterzystów (te funkcje mogą podejmować dziewczyny i kobiety): śpiewanie psalmów responsoryjnych, aklamacji, pieśni.

Formacja w LSO...

Bardzo ważnym elementem we wspólnocie LSO jest nieustanna formacja, czyli uczenie się, pogłębianie swojej wiedzy zarówno w sferze wiary jak i praktycznej służby przy Ołtarzu. Bardzo ważnym elementem formacyjnym są regularne, comiesięczne zbiórki.

Duszpasterz LSO

Pierwszym duszpasterzem LSO w parafii jest ks. Proboszcz Edward Antolak. W naszej wspólnocie parafialnej w imieniu Ks. Proboszcza zadanie to pełni wikariusz ks. Michał Nędza. Jego zadaniem jest opieka duszpasterska na LSO, formowanie religijne i liturgiczne oraz strzeżenie ideałów.

Bardzo ważne dla nas są wspólne podróże i sport...

Bardzo ważnym elementem formacyjnym i budującym nasza wspólnotę są nasze wyjazdy wakacyjne, wycieczki, turnieje i zawody sportowe. Odwiedziliśmy już wiele ciekawych miejsc:

Ministranci i lektorzy realizują się także sportowo, mamy stół do Ping-Ponga, gramy w piłkę nożna - świętem piłkarskim jest Dekanalny, Diecezjalny i Ogólnopolski Turniej LSO, jaki organizowany jest każdego roku.

Bycie ministrantem albo lektorem jest bardzo aktywnym przezywaniem młodości. U nas nie będziesz się nudził!!!

Chcesz być dojrzałym i wspaniałym mężczyzną?
TO ZAPRSZAMY DO LSO!!!