W poniedziałek rozpoczęliśmy miesiąc październik, w którym szczególną modlitwą jest Różaniec. Z tej okazji udaliśmy się w procesji wokół kościoła wraz z różańcami w ręku modląc się w intencjach całego Kościoła oraz świat. Zapraszamy wszystkich Parafian codziennie do modlitwy różańcowej na godzinę 17:30 do kościoła. Szczególnie zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania oraz dzieci, które będą otrzymywać codziennie obrazki, które będą rozdawane przy wejściu do kościoła od 17:10 do rozpoczęcia modlitwy. W roku 160. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes przypominamy dzieciom jej historię i to, co przez Bernadetę Soubirous przekazała Najświętsza Maryja Panna.

  • 1_1
  • 1_2
  • 1_3
  • 1_4