W drodze na cmentarz choleryczny zwraca uwagę świeżo odnowiony krzyż. To zasługa państwa Marii i Stanisława Stręków, którzy od lat opiekują się obiektem, oraz księdza proboszcza Edwarda Antolaka, który na odnowienie krzyża ofiarował drzewo z lasu plebańskiego. To bardzo budujące, że kolejny obiekt małej architektury sakralnej odzyskał swoje dawne piękno. Dzisiaj 26.07.2019 roku nastąpiło poświęcenie krzyża. Poświęcenia dokonał ks. prob. Edward Antolak przy asyście ks. Mariana Błaszczyka /prob. parafii w Rudniku p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe/ i ks. Jacka Budzonia /prob. parafii Biertowice p.w. Matki Bożej Różańcowej/.

[tekst na podstawie informacji TPS "Kowadło"]

 

 • IMG_0616
 • IMG_0619
 • IMG_0621
 • IMG_0623
 • IMG_0626
 • IMG_0628
 • IMG_0634
 • IMG_0636
 • IMG_0638
 • IMG_0645
 • IMG_0646