• Od dzisiaj rozpoczyna się w Polsce XII Tydzień Wychowania, którego hasłem są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”.
  • Dzisiejsza składka jest przeznaczona na planowane inwestycje parafialne. Bóg Zapłać za ofiary złożone  w ubiegłym miesiącu, zebrano kwotę 11100 zł.
  • We wtorek o godzinie 20.00 parafialna grupa „Mężczyźni św. Józefa” zapraszają chętnych mężczyzn na wspólną adorację w kościele a potem spotkanie w salce na plebanii.
  • W środę przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – uroczystości odpustowe w Sanktuarium Krakowie – Mogile.
  • Rodziców dzieci I Komunijnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek po Mszy świętej wieczornej.
  • W piątek po Mszy świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę „Effatha”.
  • W sobotę po Mszy świętej wieczornej adoracja w intencji osób uzależnionych i ich rodzin.
  • W przyszłą niedzielę z racji przeżywanego w tym tygodniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego, o godz. 15.00 zostanie odprawiona przy kaplicy na Oblasku dodatkowa Msza święta.
  • Bóg zapłać mieszkańcom ul. Zarzecze za ofiarę na kwiaty i posprzątanie kościoła. W tym tygodniu troskę         o naszą świątynię powierzamy parafianom z ul. Zagumnie – od pp. Kurków do pp. Kuźniarów.  Sprzątanie w sobotę po rannej Mszy świętej.