• W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik, który jest szczególnie poświęcony Matce Bożej. Od soboty nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17.30. Dla dzieci są przygotowane plansze do zbierania obrazków, które będą rozdawane po modlitwie różańcowej. Grupy parafialne zapraszamy do prowadzenia różańca w poszczególne dni miesiąca według listy, która została wywieszona w gablocie przed kościołem. Intencja dla Róż Różańcowych na miesiąc październik: Aby Kościół był wierny Ewangelii  i odważny w jej głoszeniu.
  • w czwartek /29.09/ – święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Po Mszy świętej wieczornej spotkanie młodzieży z klas VII i VIII przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, którą prosimy o przyniesienie na spotkanie wypełnionej deklaracji.
  • w sobotę /01.10/ – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus; I sobota miesiąca. Odwiedziny chorych  i starszych od godz. 8.00. Po Mszy św. o 18.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
  • Bóg zapłać mieszkańcom ul. Zagumnie – od pp. Kozików do pp. Blak za ofiarę na kwiaty i posprzątanie kościoła. W tym tygodniu troskę   o naszą świątynię powierzamy parafianom z ul. Zagumnie – od nr 61 oraz z ulicy ul. Polna. Sprzątanie w sobotę po rannej Mszy świętej.
  • Proszono o przekazanie ogłoszeń:

Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza na II Targi Ekologiczne w Gminie Sułkowice, które odbędą się w sobotę  - 1 października od g. 10.00 do 14.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Urząd Miejski w Sułkowicach oraz OSP w Biertowicach organizują „Akcję krwiodawstwa”, która odbędzie się w niedzielę 2 października w Sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach w godzinach od 8.00 do 12.00.