Wszystkich, którzy podjęli 33-dniowe rekolekcje, przygotowujące do oddania się Chrystusowi przez ręce Maryi, zapraszamy do naszego kościoła w Nowy Rok o godz. 15.00 na uroczysty akt zawierzenia.