Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na pielgrzymkę do Krakowa w ramach trwającej Nowenny Miesięcy przed kanonizacją Jana Pawła II. Każdego 22. dnia miesiąca o godz. 17.00, w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie celebrowana jest Msza św. połączoną z Procesją Światła, w czasie której rozważane są Tajemnice Światła Różańca Świętego ustanowione przez naszego Papieża Rodaka. W marcu na pątniczy szlak wyruszą pielgrzymi z dekanatów: Pcim, Rabka, Skawina, Sucha Beskidzka, Sułkowice, Trzebinia.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w zakrystii. Koszt 10,- zł. Wyjazd 22 III 2014 r. (sobota) o 16:00 z parkingu przy kościele.

Duchowe przygotowanie do kanonizacji naszego wielkiego rodaka trwa już wiele miesięcy. Od samego początku do wspólnych modlitw zachęcał nas nasz metropolita, długoletni współpracownik bł. Jana Pawła II. Przed rozpoczęciem nowenny miesięcy uczynił to w liście skierowanym do wszystkich wiernych naszej archidiecezji:

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o bliskiej już kanonizacji bł. Jana Pawła II. Z pewnością jest to wydarzenie od dawna przez nas oczekiwane. Nie wystarczy jednak sama radość. Trzeba nam także mądrości płynącej z wiary do właściwej oceny i przyjęcia tego, co ma się pośród nas dokonać.

My, ludzie wierzący w Chrystusa i w Jego zbawcze działanie w życiu człowieka, dzięki Jego łasce możemy inaczej spojrzeć na wydarzenia dziejące się w świecie, wokół nas. Nie możemy ulegać opiniom, które sugerują nam powierzchowne ocenianie tego, co najważniejsze w życiu religijnym i w życiu Kościoła. Z pewnością kanonizacja bł. Jana Pawła II zajmie wiele miejsca w mediach i wiele będzie się mówić o samej osobie Jana Pawła II. Z pewnością jest to wspaniały znak dla wielu i dla całych społeczeństw. Tak było już, jak pamiętamy, w przypadku jego beatyfikacji. Ale my musimy widzieć właściwy wymiar tego wydarzenia.

Akt kanonizacji, podobnie zresztą jak akt beatyfikacji, jest aktem Kościoła Chrystusowego, Jego Głowy i całej wspólnoty, który rozpoznaje szczególny znak działania Chrystusa Zbawiciela w życiu jakiegoś wierzącego. Oczywiście najpełniejszy wyraz znajduje on w bulli kanonizacyjnej Ojca Świętego i ta papieska deklaracja jest oficjalnym nauczaniem dotyczącym wiary w Kościele katolickim. Jednak ta decyzja Ojca Świętego uwzględnia, czy wspólnota wierzących widzi w danym kandydacie na ołtarze świętego, czy w swoim życiu praktykował on cnoty, szczególnie cnoty boskie, i to w stopniu heroicznym, czy przez jego wstawiennictwo wierni otrzymali jakieś nadzwyczajne łaski.

Deklaracja o beatyfikacji i kanonizacji wymaga także zbadania postawy wiernych w stosunku do tego świętego, dlatego nasza wspólnota Kościoła Katolickiego, szczególnie tutaj, w Krakowie, powinna uświadomić sobie, kim dla niej jest bł. Jan Paweł II. Trzeba nam z wiarą dostrzec Chrystusowe działanie przez niego, zarówno w czasie jego ziemskiego życia i posługiwania w Kościele, ale także dzisiaj, kiedy został już wyniesiony do chwały ołtarzy. To rozpoznanie Chrystusowej łaski należy także publicznie wyrazić, bo łaska i odkrycie jej działania muszą stać się widoczne jak światło świecy.

Dlatego ważnym elementem naszego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II będzie wspólna modlitwa przy jego relikwiach, poznawanie jego nauczania i naśladowanie jego miłości do Chrystusa i Matki Najświętszej. On jako pasterz Kościoła powszechnego gromadził nas w Owczarni Chrystusowej i dlatego nasza świadoma wdzięczność Chrystusowi powinna wyrazić się w świadomym trwaniu w Kościele i braniu za Niego odpowiedzialności.

Pamiętajmy także, że każde wyznanie wiary w jakimś sensie prowokuje dalsze działanie łaski Chrystusa. Nasze wyznanie wiary czyni obecnym Zbawiciela we wspólnocie. Z tego też względu nasze gromadzenie się z wiarą wokół osoby bł. Jana Pawła II, przy jego relikwiach, z prośbą do Boga o jego kanonizację, stanie się także momentem utwierdzenia nas w jedności z Kościołem. A wiemy dobrze, że gdy Chrystus pojawił się w pierwszej wspólnocie, ustały spory i wszyscy trwali w jedności. Rozdźwięki i podziały pojawiały się, gdy element ludzki brał górę nad Chrystusową Ewangelią.

Zapraszam więc wszystkich do wspólnej modlitwy przed kanonizacją Jana Pawła II. Proszę, by wyraziło się to w pielgrzymowaniu całej archidiecezji, poszczególnymi dekanatami, do relikwii w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. W ramach nowenny miesięcy każdego 22. dnia miesiąca o godz. 17.00 celebrujemy Mszę św. połączoną z procesją światła, w czasie której rozważamy tajemnice światła różańca św., ustanowione przez naszego Papieża rodaka, a ogłoszone 16 października 2002 r. w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae.

Stając z wiarą przy bł. Janie Pawle II umocnimy naszą jedność z Kościołem i staniemy się skuteczniejszym znakiem nadziei dla dzisiejszego społeczeństwa.

Na czas tego pielgrzymowania wszystkim z serca błogosławię.

+ Stanisław kard. Dziwisz

Metropolita Krakowski