Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra na Watykanie 8 grudnia ubiegłego roku było jednocześnie rozpoczęciem wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia. Przejście pielgrzymów przez Drzwi Święte w Roku Jubileuszowym wiąże się z łaską uzyskania odpustu. Jest to jeden z głównych celów pielgrzymki, która już za miesiąc wyruszy z Sułkowic do Italii. Papież Franciszek w bulli „Misericordiae vultus” pisze, że „pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ jest ikoną drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji (...). Pielgrzymka zatem niech się stanie bodźcem do nawrócenia: przekraczając Drzwi Święte pozwolimy się objąć miłosierdziu Bożemu i zaangażujemy się, byśmy byli miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas”.
Osobom, które zapisały się na pielgrzymkę przypominamy o wpłacie całej sumy do końca marca. Zapraszamy także na spotkanie z przedstawicielem biura podróży, które odbędzie się w poniedziałek 4 kwietnia po Mszy św. wieczornej (ok.18:30) w salce na plebanii w Sułkowicach.

Na spotkaniu dowiemy się, jak najlepiej przygotować się do podróży (co warto wziąć, a co będzie zupełnie zbędne), uzupełnimy brakujące dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania), stworzymy listę zakwaterowania, będzie też możliwość zadawania pytań. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. PROGRAM PIELGRZYMKI. Gdyby ktoś się zdecydował z nami jechać, prosimy o szybki kontakt (najlepiej z ks. Leszkiem 122 732 546 w.27).