W dniach 16-20 lipca br. odbędzie się VI Rowerowa Pielgrzymka z Sułkowic na Jasną Górę. Ilość miejsc ograniczona!
Uczestnicy pielgrzymki będą się modlić w intencji Światowych Dni Młodzieży oraz wszystkich parafian. Pielgrzymi zabiorą też przed cudowny obraz Częstochowskiej Pani Wasze osobiste prośby i podziękowania. Kartki z intencjami można składać do specjalnie przygotowanej puszki za ławkami. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na organizację pielgrzymki.
Zapisy przyjmują: Andrzej Piwowarski i Wojciech Bargieł.
Spotkanie organizacyjne dla chętnych odbędzie się 21.06.2015r. po wieczornej mszy świętej na plebani.

Trasa Sułkowice – Częstochowa – Sułkowice *2

I dzień (16 lipca 2015 r., czwartek) Sułkowice – Bydlin (95 km)
1. Sułkowice (8.00) – Biertowice (4 km) – Izdebnik (5 km) – Podchybie (7 km) – Wola Radziszowska (10 km) – Radziszów -   Skawina (13 km)  - Tyniec (9.45) 25 km
2. Tyniec (10.15) – Kryspinów (6 km) – Szczyglice (12 km) – Rząska (15 km) – Brzezie (20 km) - Ujazd (22 km)  - Dolina Kluczwody (25 km) – Biały Kościół (29 km) – Ojców  (12.30) 35 km przerwa obiadowa
3. Ojców (13.45) – Pieskowa Skała (4 km) – Sułoszowa (11 km) - Kosmołów (17 km)  – Troks (21 km) -  Podlesie (25 km) – Pazurek (27 km) - Kolbark (32 km) – Bydlin  (16.30) 35 km

II dzień (17 lipca 2015 r., piątek)  Bydlin – Częstochowa (83 km)
1.    Bydlin (8.00)  – Ryczów (6 km) – Podzamcze (12 km) lub Pilica (11 km) – Kroczyce (26 km)
2.    Podzamcze (9.15) – Wielka – Kalińska (PTSM) – Suliny – Jurajska – Kroczyce – DW 792 – Modrzewiowa - Bobolice Zamek (11.00) 24 km – Mirów Ruiny Zamku - Leśniów  (12.30) 35 km przerwa obiadowa
3.    Leśniów (13.45) – Żarki – Zawada – Suliszowice – Zaborze – Biskupice – Olsztyn (15.00) 18 km
4.    Olsztyn (15.30) – Kusięta – Kucelin – os. Dąbie – os. Zawodzie – Częstochowa (17.00) 18 km

III dzień (18 lipca 2015 r., sobota) Częstochowa

IV dzień (19 lipca 2015 r., niedziela) Częstochowa – Sławków (95 km)
1.    Częstochowa (8.00) - Krakowska do końca, przejeść pasami na drugą stronę (ew. pod A1 na Rejtana i powrót nad Wartę) – most nad A1 – mostek nad Wartą – wzdłuż Warty – w lewo Dębowa – w prawo Gilowa – w lewo al. Pokoju – rondo pierwsza w prawo al. Pokoju – rondo w prawo Korfantego -  skwer Lotników w prawo – skrzyż. z drogą 46 na wprost - Szlak Królewski lasem – Kolejowa – Poraj (10.30) 34 km Msza św.  godz. 11.00,  po mszy przerwa obiadowa
2.    Poraj (12.30) ew. zbiornik porajski do 14.30* - Kuźnica Stara – Miłość – Koziegłówki – Mysłów – Osiek – Pińczyce – Nowa Wioska – Siewierz zamek (14.15; 16.15*),  31 km
3.    Siewierz (15.00, 16.45*) - Krakowska – Zagłębiowska – Graniczna - Piaski – Chruszczobród (10 km) – Mickiewicza- Ściegiennego – Ogrodowa – w prawo DW 796 – Łazowska w lewo – Księdza Stanisława – Białej Przemszy – Górna – Księża Droga – przejazd nad DK 94 – Okradzionowska – Zbożowa – Obrońców Westerplatte – Owocowa – w lewo Hrubieszowska – Niwa, Sławków SSM (17.00, 18.45*) 30 km

V dzień (20 lipca 2014 r., poniedziałek) Sławków – Sułkowice (88 km)
1.    Sławków (8.00) – Burki – Zalew Sosina (7 km) – Bobrowa Górka (11 km) - Trzebinia (24 km) – Młoszowa - Tenczyński Park Krajobrazowy – Zamek Tenczyn Rudno (10.45), 36 km
2.    Zamek Tenczyn Rudno (11.30) – Frywałd (6 km) – Baczyn (9 km) – Mników (14 km) – (Liszki 19 km)– wersja prom* Rączna (22 km)– Jeziorzany (prom) - Kopanka (27 km) – Skawina (14.30) 32km
2*. wersja przez Liszki – Piekary – stopień wodny Kościuszko - Tyniec Klasztor (14.15) 35 km
3. Tyniec (15.15) – Skawina* (5 km) – Rzozów (8 km) - Radziszów (10 km) – Krzywaczka (15 km) – Biertowice (20 km) – Sułkowice (17.00), 25 km, 20 km* 


Regulamin

1.    Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno - pokutnym. To „Rekolekcje w Drodze”. Wszyscy uczestnicy biorą udział w codziennej Mszy Św.,  odprawiają Jutrznię, Różaniec, Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Apel Jasnogórski.
2.    Uczestnicy muszą posiadać kask - dobrze dopasowany do głowy (przy poruszaniu głową nie powinien się na niej przemieszczać).
3.    Do pielgrzymowania potrzebny jest rower, który umożliwi jazdę w tempie ok. 20 km/h, najlepiej o kołach od 26 cali wzwyż, technicznie sprawny, z przerzutkami, obowiązkowo wyposażony w hamulce, światła odblaskowe (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz działający sygnał dźwiękowy.
4.    Młodzież do lat 16 bierze udział pod opieką rodziców lub opiekunów, a osoby od lat 16 do 18 za ich pisemną zgodą (należy dostarczyć przed wyjazdem).
5.    W czasie jazdy uczestnik ma obowiązek: mieć założoną kamizelkę odblaskową, a na głowie kask oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
6.    Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, gdyż ułatwia to utrzymanie porządku pielgrzymki.
7.    Uczestnicy będą się poruszać w grupach 10-12 - osobowych, w jednorzędowej kolumnie (tzn. gęsiego) pod kierownictwem przewodników-liderów.
8.    Dla sprawnego przejazdu obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób (szczególnie niepełnoletnich).
9.    O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje przewodnik grupy.
10.    Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy bez powiadomienia o tym jej przewodnika.
11.    Na zmianę grupy należy uzyskać zgodę przewodników grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana).
12.    Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
13.    Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być większy niż 1 m. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 100 m. Podczas jazdy grupa nie wyprzedza innej znajdującej się w ruchu.
14.    W razie awarii roweru należy powiadomić kogoś z grupy o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy, jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy, powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.
15.    W przypadku nagłego zatrzymania z powodu np. wypadku cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
16.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy.
17.    Zabrania się jazdy „bez trzymanki”, tj. bez obu rąk na kierownicy. Zabrania się w czasie jazdy używania telefonów komórkowych.
18.    Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo 2 zapasowe dętki i niezbędne dokumenty.