Tegoroczna Pielgrzymka Rowerowa z Sułkowic na Jasną Górę i z powrotem odbędzie się w dniach 20-24 lipca br. Uczestnicy pielgrzymki będą się modlić w intencji wszystkich parafian. Pielgrzymi zabiorą też przed cudowny obraz Częstochowskiej Pani Wasze osobiste prośby i podziękowania. Kartki z intencjami można składać do specjalnie przygotowanej puszki za ławkami. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na organizację pielgrzymki.
Zapisy przyjmują: Andrzej Piwowarski i Wojciech Bargieł.
Spotkanie organizacyjne dla chętnych odbędzie się 20.06.2016r. po wieczornej Mszy świętej (ok. 19.00) na plebani.


Trasa


I dzień (20 lipca 2017 r., czwartek) Sułkowice – Sławków (95 km)1. Sułkowice (8.00) – Biertowice (4 km) – Izdebnik (5 km) – Podchybie (7 km) – Wola Radziszowska (10 km)  – Radziszów (16 km) – Rzozów -  (18 km) – Borek Szlachecki (09.45) 20 km
2. Borek Szlachecki (10.15) – Zelczyna (2 km) – Facimiech (6 km) – Pozowice (8 km) – Chrząstowice (17 km) – Łączany (19 km) – Kamień (22 km ) – Mirów (26 km) – Alwernia (12.30) 32 km
3. Alwernia (13.30) – Grójec (4 km) – Rudno (6 km) - Filipowice (14 km)  – Płoki (22 km) - Czyżówka (25 km) – Bukowno  (35 km) – Sławków  (16.30) 43km

II dzień (21 lipca 2017 r., piątek) Sławków – Częstochowa (88 km)1. Sławków (8.00) – Okradzionów (6 km) – Łazy  (16 km)  - Zawiercie (10.00) 25 km
2. Zawiercie (10.15) – Myszków (15 km) – Żarki Letnisko  (28 km) – Poraj (12.45) 35 km
3. Poraj (ew. zbiornik)  (14.00) – Poczesna (9 km) – Korwinów (13 km) – Bohaterów Katynia – 11 Listopada – Niepodległości – Wolności – NMP - Jasna Góra (16.00) – 28 km


III dzień (22 lipca 2017., sobota) Częstochowa


IV dzień (23 lipca 2017 r., niedziela) Częstochowa – Bydlin (89 km)1. Częstochowa (8.00) – os. Zawodzie (4 km) – os. Dąbie (6 km) – Kucelin (8 km) – Kusięta (12 km) - Olsztyn (9.30) 18 km
2. Olsztyn 10.00 – Biskupice (5 km) – Zaborze – (7 km) – Suliszowice – (9 km) – Zawada (13 km) Żarki (16 km) - Leśniów (11.30) 18 km
3. Leśniów (12.30) – Kotowice (8 km) – Włodowice (15 km) – Morsko (25 km) – Skarżyce (30 km) – Żerkowice – Kiełkowice – Podzamcze (14.30) 35 km
4. Podzamcze (15.00) – Ryczów – Krzywopłoty – Bydlin  (16.00), 18 km

V dzień (24 lipca 2017 r., poniedziałek) Bydlin – Tyniec - Sułkowice (91 km)1. Bydlin (8.00) – Kolbark (2 km) – Zalesie Gołaczowskie (6 km) – Pazurek (9 km) – Braciejówka (12 km) – Zadole Kosmołowskie (20 km) – Zederman ( 22 km) – Gotkowice (28 km) – Jerzmanowice (10.00) 30 km
2. Jerzmanowice (10.30) – Dubie (12 km) – Rudawa  (15 km) – Nielepice – (17 km) – Morawica (23 km) – Cholerzyn (25 km) – Liszki (27 km) - Piekary (30 km) – Tyniec Klasztor (13.00) 35 km
3. Tyniec - Skawina (5 km) – Rzozów (10 km) - Radziszów (12 km) – Krzywaczka (18 km) – Biertowice (22 km) – Sułkowice (17.30), 26 km

Razem 363 km


Regulamin


1.    Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno - pokutnym. To „Rekolekcje w Drodze”. Wszyscy uczestnicy biorą udział w codziennej Mszy Św.,  odprawiają Jutrznię, Różaniec, Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Apel Jasnogórski.
2.    Uczestnicy muszą posiadać kask - dobrze dopasowany do głowy (przy poruszaniu głową nie powinien się na niej przemieszczać).
3.    Do pielgrzymowania potrzebny jest rower, który umożliwi jazdę w tempie ok. 20 km/h, najlepiej o kołach od 26 cali wzwyż, technicznie sprawny, z przerzutkami, obowiązkowo wyposażony w hamulce, światła odblaskowe (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz działający sygnał dźwiękowy.
4.    Młodzież do lat 16 bierze udział pod opieką rodziców lub opiekunów, a osoby od lat 16 do 18 za ich pisemną zgodą (należy dostarczyć przed wyjazdem).
5.    W czasie jazdy uczestnik ma obowiązek: mieć założoną kamizelkę odblaskową, a na głowie kask oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
6.    Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, gdyż ułatwia to utrzymanie porządku pielgrzymki.
7.    Uczestnicy będą się poruszać w grupach 10-12 - osobowych, w jednorzędowej kolumnie (tzn. gęsiego) pod kierownictwem przewodników-liderów.
8.    Dla sprawnego przejazdu obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób (szczególnie niepełnoletnich).
9.    O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje przewodnik grupy.
10.    Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy bez powiadomienia o tym jej przewodnika.
11.    Na zmianę grupy należy uzyskać zgodę przewodników grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana).
12.    Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
13.    Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być większy niż 1 m. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 100 m. Podczas jazdy grupa nie wyprzedza innej znajdującej się w ruchu.
14.    W razie awarii roweru należy powiadomić kogoś z grupy o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy, jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy, powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.
15.    W przypadku nagłego zatrzymania z powodu np. wypadku cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
16.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy.
17.    Zabrania się jazdy „bez trzymanki”, tj. bez obu rąk na kierownicy. Zabrania się w czasie jazdy używania telefonów komórkowych.
18.    Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo 2 zapasowe dętki i niezbędne dokumenty.