XXIII Przegląd Poezji i Piosenki Religijnej 

Władysław Bełza,  "Co kochać?"
Co masz kochać? pytasz dziecię,
Co dla serca jest drogiego?
Kochaj Boga, bo na świecie,
Nic nie stało się bez Niego.
Kochaj ojca, matkę twoją,
Módl się za nich codzień z rana,
Bo przy tobie oni stoją,
Niby straż od Boga dana.
Do Ojczyzny, po rodzinie,
Wzbudź najczystszy żar miłości:
Tuś się zrodził w tej krainie,
I tu złożysz swoje kości.
W czyjem sercu miłość tleje,
I nie toczy go zgnilizna,
W tego duszy wciąż jaśnieje:
Bóg, rodzina i ojczyzna!

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza numer 1, w dniu 23.05.2018r. odbył się już  XXIII z kolei  Przegląd Poezji i Piosenki Religijnej.
W tym roku hasłem przewodnim było: "BÓG, HONOR, OJCZYZNA".
Wybierając takie hasło pragnęliśmy włączyć się w Jubileuszowe obchody Setnej Rocznicy Odzyskania  Niepodległości przez Polskę i tym samym poszerzyć  treści  Przeglądu.
Celem tegorocznego konkursu min. było:
~ popularyzowanie twórczości z zakresu poezji  i piosenki, jako formy wychowania oraz
   szerzenia wartości religijnych i patriotycznych;
~ zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
~ wpływ na rozwój aktywności twórczej;
~ uświadamianie i wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za kulturę narodu;
~pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka oraz odkrywanie talentów.Do przesłuchań zgłosiło sie w sumie 159 uczniów naszej szkoły. W  kategorii poezja wystąpiło 106  a w piosence 53 uczniów klas I - VII.
Po przesłuchaniach, jury  w składzie: ks. Maciej Medes,  Renata Boczkaja, Anna Frosztęga, Magdalena Klus, przyznało następujące miejsca:

Kategoria – poezja
Klasy I – II                                                                                                
Miejsce I              -  Igor Sroka kl. I a                                                       
Miejsce II             -  Blanka Domalik kl. I a
Miejsce III            -  Lena Gaweł kl. II a                                

Klasy III - IV
Miejsce I                - Magdalena Wojdyła kl. IV c
Miejsce II               - Piechota Ernest kl. IV c
Miejsce III             - Agata Waruś kl. III c
                                - Viktor Migner kl. III d                          
Klasy  V-VII
Miejsce I                -  Martyna Dynur kl. VI b                      
Miejsce II               -  Alicja Profic kl. V d
Miejsce III              - Marlena Mateja kl. V c
                                 - Natalia Śmiłek kl. V a

Kategoria - piosenka                                                                                      

Klasy I - III
Miejsce I            -  Klasa II a i II b
Miejsce II           -            -            
Miejsce III          -            -    
  Klasy IV -VI
Miejsce I           -  Klasa V d
Miejsce II          -  Klasa VI a
Miejsce III        -           -

Czas przesłuchań dostarczył wszystkim wielu wspaniałych wzruszeń i przeżyć , także stał się okazją do spotkania z wspaniałą poezją i piosenką.
Po prezentacji, każdy z wykonawców otrzymał czapkę lub szalik z symbolami narodowymi, obrazek pamiątkowy oraz słodki upominek.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy też pozostałym uczestnikom za piękne przygotowanie i udział w tym niecodziennym wydarzeniu. W tym miejscu kierujemy także podziękowania w stronę Rodziców i Nauczycieli, którzy wsparli dzieci swoją pomocą.
Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody, które ufundowali: Parafia, Rada Gminy, Rada Osiedla, ZGK oraz sklep Zachęta.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!

Renata Boczkaja