• W związku z zapytaniami dotyczącymi dat Pierwszych Komunii świętych, pragniemy poinformować, że terminem są trzecie niedziele maja, czyli:
  • 19 maja 2019,
  • 17 maja 2020,
  • 16 maja 2021.