Modlitwa za zmarłych to myśl święta i pobożna (por. 2 Mch 12, 44-45)


W listopadzie w sposób szczególny pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy zakończyli już ziemską pielgrzymkę. Pięknym darem dla zmarłych może być zyskanie odpustów, wyrażających naszą wiarę w moc Bożego miłosierdzia i tajemnicę obcowania świętych.

Odpust zupełny to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.
Odpust cząstkowy to darowanie części tych kar.

Od południa 1 listopada i przez cały dzień 2 listopada za nawiedzenie kościoła można zyskać odpust zupełny za jednego zmarłego, jeden raz w ciągu dnia.Od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można zyskać odpust zupełny. W pozostałe dni roku jest to odpust cząstkowy.Warunki uzyskania odpustu to wykonanie wyżej wymienionych czynności, a także wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet powszedniego), spowiedź lub bycie w stanie łaski uświęcającej oraz – tego samego dnia – przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie wyznania wiary i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.