"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem."Lb 6, 24-27

Drodzy Parafianie,

Z całego serca dziękujemy za gorące przyjęcie nas w Waszej Wspólnocie Parafialnej, za wspólną modlitwę, każdy uśmiech i gest życzliwości, jakiego od Was doświadczyliśmy.

Dziękujemy przede wszystkim w imieniu dzieci z Oratorium i Domu Dziecka w Kazembe oraz w imieniu księży misjonarzy tam pracujących. Dzięki Waszemu wsparciu,nasze wolontariuszki-Anna Woźnica i Izabela Łątka-będąmogły pojechać i wspomóc działalność misyjną w Zambii.

Cieszymy się z Waszego zaangażowaniaw dzieło misyjnei zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

ks. Tadeusz Goryczka Prezes SWM Młodzi Światu

W czasie niedzielnej zbiórki została zebrana kwota 10 297 złotych i 16 groszy.