Modlitwa za zmarłych to myśl święta i pobożna (por. 2 Mch 12, 44-45)

W listopadzie w sposób szczególny pamiętajmy w modlitwie o zmarłych. Pięknym darem dla nich może być zyskanie odpustów, wyrażających naszą wiarę w moc Bożego miłosierdzia i tajemnicę obcowania świętych. Odpust zupełny to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Odpust cząstkowy to darowanie części tych kar.

W tym roku, z powodu pandemii COVID-19, decyzją papieża Franciszka:

  • Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
  • Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
  • Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu (np. zakazy gromadzenia się większej liczby wiernych w kościołach), będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli: złączą się duchowo z pozostałymi wiernymi, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i będą mieli intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (np. Różaniec albo Koronkę do Bożego Miłosierdzia), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

(dekret Penitencjarii Apostolskiej z 22 października 2020 roku)

Poza wspomnianymi ośmioma dniami listopada, gdy za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można zyskać odpust zupełny, w pozostałe dni roku można zyskać odpust cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu dla osób mogących opuścić dom i udać się do kościoła lub nawiedzić cmentarz to wykonanie tych czynności, a także:

  • wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet powszedniego),
  • spowiedź lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
  • tego samego dnia – przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie wyznania wiary i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.