Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii przygotowują się do I Komuni św. na katechezie w szkole oraz w czasie nabożeństw w kościele. Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii, należy dostarczyć metrykę chrztu.

Przygotowanie do I Komunii św. prowadzi ks. Maciej Medes.

I Komunia św. odbędzie się 22 V 2016 r. o godz. 11:30.

Rocznica I Komunii w. dla klas IV 15 V 2016 r. o 10:00.