DOMOWY KOŚCIÓŁ

W naszej wspólnocie działają różne grupy. Jedną z nich jest Domowy Kościół, który stanowi część Ruchu Światło-Życie, czyli oazy, (stąd też o Domowym Kościele mówi się czasem, że jest to oaza rodzin). Domowy Kościół tak jak i cały Ruch Światło-Życie założył w 1973 roku Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Tworząc oazę rodzin ks. Blachnicki kierował się naukami Soboru Watykańskiego II oraz francuskiego ruchu Equipes Notre-Dame. Kardynał Karol Wojtyła z całą mocą popierał oazy, ich idea leżała mu na sercu.

Obecnie Domowy Kościół jest we wszystkich polskich diecezjach, a także m.in. na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, w Niemczech, Austrii, USA i Kanadzie. Wspólnota Domowego Kościoła w naszej parafii to małżeństwa w różnym wieku, przeważnie młodsze. W obecności księdza proboszcza spotykają się raz w miesiącu w salce parafialnej i czytają Pismo Święte. W ten sposób starają się światło Ewangelii wprowadzić w swoje małżeńskie życie. Rozmawiają również na różne tematy. Spotkania pozwalają rodzinom wymienić osobiste doświadczenia, poradzić się w trudnych sytuacjach życiowych.

Zapraszam gorąco na comiesięczne spotkania Domowego Kościoła.

ks. Edward Antolak

Więcej informacji: http://www.dk.oaza.pl/