Kapłani pochodzący z parafii NSPJ w Sułkowicach i ich obecne miejsce posługi:
Ks. Tadeusz Latoń SCJ (ur. 1934, wyśw. 1962) – misje Indonezja
Ks. Kazimierz Sławiński SCJ (ur. 1941, wyśw. 1967) – Warszawa
Ks. Antoni Sławiński SCJ (ur. 1947, wyśw. 1972) – Tarnów
Ks. Ryszard Ptak (ur. 1958, wyśw. 1984) – Kraków–Kurdwanów (wikariusz)
Ks. Krzysztof Chromy (ur. 1959, wyśw. 1985) – Trzebinia Wodna-Krystynów (proboszcz)
Ks. Krzysztof Moskal (ur. 1964, wyśw. 1989) – Rzyki (proboszcz)
Ks. Andrzej Zając (ur. 1964, wyśw. 1989) – Bielany k/Kęt (proboszcz)
Ks. Robert Jończyk (ur. 1969, wyśw. 1994) – Biskupice k/Wieliczki (proboszcz)