Siostry zakonne pochodzące z parafii NSPJ w Sułkowicach:
S. Stanisława Chodnik – służebniczka starowiejska
S. Barbara Ptak – serafitka
S. Lucyna Ptak – służebniczka starowiejska
S. Barbara Biela – służebniczka starowiejska
S. Zyta Łapa – służebniczka starowiejska
S. Kinga Ziembla – prezentka