Siostry zakonne pochodzące z parafii NSPJ w Sułkowicach:
śp. S. Stanisława Chodnik – służebniczka starowiejska (zm. 2 XI 2020)
S. Barbara Ptak – serafitka
S. Lucyna Ptak – służebniczka starowiejska
S. Barbara Biela – służebniczka starowiejska
S. Zyta Łapa – służebniczka starowiejska