W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym. Sakrament ten nazywany jest także sakramentem nawrócenia, spowiedzią świętą oraz sakramentem pojednania.

Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu Zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 19-23).

W naszej parafii spowiedź święta odbywa się w następujących godzinach:
- codziennie 30 min. przed Mszami św.
- w niedziele podczas Mszy świętych (z wyjątkiem Mszy wieczornej)
- w czwartki przed pierwszymi piątkami miesiąca od godz. 17.00
- w pierwsze piątki miesiąca od godz. 16.00