• Wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Biblijny. Zachęcamy wszystkich do częstego czytania Pisma Świętego, które jest dla nas podstawowym źródłem Objawienia Bożego.
  • Spotkanie rodziców dzieci z klas czwartych przed Rocznicą I Komunii świętej odbędzie się w czwartek 18 kwietnia o g. 18.30.
  • W piątek po Mszy świętej wieczornej adoracja prowadzona przez wspólnotę „Effatha”.
  • Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na remonty i inwestycje parafialne. Rozpoczęły się prace remontowe wewnątrz kaplicy na cmentarzu, aby mogła służyć jako miejsce godnej modlitwy przy zmarłych w okresie przed pogrzebem. Trwają także prace ziemne przygotowujące infrastrukturę odwodnienia dolnej części cmentarza.  
  • Bóg zapłać mieszkańcom z Wąskiej za posprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W tym tygodniu troskę o naszą świątynię powierzamy parafianom z ul. Zagroda oraz ul. 24 Lipca. Sprzątanie w sobotę po Mszy świętej porannej.