APOSTOLAT MODLITWY I POSTU ZA KAPŁANÓW „ZŁOTA RÓŻA”

Pierwsza grupa modlitewna Apostolatu powstała 1 marca 2007r przy Parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Z czasem wspólnoty Apostolatu zawiązywały się w całej Polsce. W 2010 roku, w pierwszą sobotę marca, odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd „Złotych Róż” na Jasnej Górze. Uroczystą Mszę świętą koncelebrowało 3 biskupów, między innymi ks. biskup Henryk Tomasik (wówczas bp pomocniczy Diecezji Siedleckiej). Podczas tej Mszy świętej Apostolat został zawierzony Maryi – Królowej Polski. Każdego roku w pierwszą sobotę marca Apostolat gromadzi się na Jasnej Górze, aby ofiarować Matce Bożej trud nocnego czuwania modlitewnego u Jej stóp. 25 marca 2017 roku – to ważna data w historii Apostolatu, tego dnia Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda podpisał Dekret Erygujący dla Apostolatu „Złota Róża” i zatwierdził Statut. Od tego również roku w Diecezji Siedleckiej opiekę duchową nad Apostolatem sprawuje ks. dr Grzegorz Koc. Patronami Apostolatu są: Maryja Matka Boża, św. Jan Paweł II i św. Faustyna.

Za zgodą ks. dziekana Edwarda Antolaka grupy „Złotych Róż” w naszej parafii działają w oparciu o Dekret i Statut z Diecezji Siedleckiej. Pierwsza grupa Apostolatu „Złota Róża”, przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach, powstała w Wielki Czwartek 2012 roku, a druga grupa - w święto Pana Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w 2016 roku. Nasza wspólnota ma charakter modlitewno–formacyjny, a składa się z dwóch grup po 21 osób. Każda z osób raz na trzy tygodnie (w wybranym dniu tygodnia) odmawia wyznaczone modlitwy i podejmuje post za kapłanów.

Zwrot „za kapłanów” dla Apostolatu oznacza intencje:
* Dziękujemy Panu Bogu za Sakrament Kapłaństwa.
* Prosimy o światło Ducha Świętego i łaskę świętości kapłanów, by byli wierni Bogu, swojemu powołaniu i mówili jednym głosem Chrystusowym.
* Prosimy Ducha Świętego, by wzniecił światło nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
* Prosimy o opiekę Maryi nad kapłanami i nad osobami konsekrowanymi, włącznie z chwiejącymi się w wierze i powołaniu.
* Prosimy o wieczny pokój dla zmarłych kapłanów.
* Prosimy o wszystkie potrzebne łaski dla Papieża Franciszka.
* Modlimy się o rychłą beatyfikację sług Bożych kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza kardynała Stefana Wyszyńskiego, Augusta Hlonda i biskupa Ignacego Świrskiego, oraz o kanonizację ks. Michała Sopoćko i ks. Jerzego Popiełuszki.

W tych intencjach każda z osób ofiarowuje post o chlebie i wodzie lub wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp. W powyższych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).

Wyznaczone modlitwy to:
* wybrana dla całej grupy tajemnica Różańca świętego,
* koronka do Miłosierdzia Bożego,
* modlitwa św. Faustyny Kowalskiej za kapłanów,
* modlitwa do Maryi za powołanych do kapłaństwa św. Jana Pawła II.

Zapraszamy do nas osoby, które w sercu odczytują potrzebę modlitwy za kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Oczywiście, można modlić się indywidualnie w zaciszu własnej „izdebki”, ale Jezus powiedział: gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Moje Imię, tam jestem pośród nich. (Mt 18,20). We wspólnotach modlimy się też za siebie nawzajem. Przynależność do Apostolatu „Złota Róża” nie jest przeszkodą, gdy pragniemy modlić się za jednego, wybranego kapłana w Apostolacie „Margaretka”, a wręcz przeciwnie! Obydwa Apostolaty odpowiadają na wezwania Maryi z Gietrzwałdu, Montichiari, Medjugoria o modlitwę za kapłanów. O potrzebie modlitwy za kapłanów mówił Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej, a czytamy o tym w jej dzienniku duchowym „Świadectwo”.

Jan Paweł II prosił nas, byśmy się za niego modlili, ale nie tylko. W adhortacji „Pastores dabo vobis” prosił: „Otoczcie szczególną troską braci kapłanów jak i alumnów, aby ożywieni duchem gorliwości i miłości stawali się kapłanami według Serca Bożego”. Apostolat Modlitwy i Postu za Kapłanów „Złota Róża” i Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” starają się wypełniać ten swoisty testament Jana Pawła II.

Alicja Sak
(„Od Serca”, 1/2019)

Więcej informacji: http://apostolat-zlotaroza.pl/