Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii przygotowują się do I Komuni św. na katechezie w szkole oraz w czasie nabożeństw w kościele. Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii, należy dostarczyć metrykę chrztu.


 

Piesni na 2021 rok dla dzieci przygotowujących się do I Komuni Świętej.