Wydarzenia

Intencja dla Róż obowiązująca od 1 kwietnia do odwołaniaMaryjo, Uzdrowienie chorych - módl się za nami!

W związku z zagrożeniem epidemią i ograniczeniami w przemieszczaniu się bardzo prosimy, aby nie wymieniać między sobą obrazków z tajemnicami różańcowymi. Z dniem dzisiejszym po prostu rozpoczynamy modlitwę z rozważaniem nowej tajemnicy, następnej w kolejności, a obrazki będziemy wymieniać między sobą z powrotem dopiero po ustaniu epidemii.

Prosimy, aby odwiedzający naszą stronę przekazali tę informację tym członkom Żywego Różańca, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu.

Spowiedź parafialna (całodzienna) odbędzie się po ustaniu epidemii. Poniżej więcej informacji o sprawowaniu sakramentu pokuty w obecnej sytuacji.

Ojciec Święty Franciszek zachęca wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy Świętej za pośrednictwem transmisji i są w stanie łaski uświęcającej, aby przyjmowali Komunię Świętą duchową, wzbudzając tę intencję słowami poniższej modlitwy:

W związku z odwołaniem rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii zachęcamy do wysłuchania rekolekcji w radiu lub Internecie. Poniżej zamieszczamy ich wykaz.

Zachęcamy do włączenia się od najbliższej środy w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - z uwagi na stan zagrożenia epidemią, który stanowi sytuację nadzwyczajną, można złożyć przyrzeczenie w domu. Poniżej więcej informacji o tym dziele, rota przyrzeczenia i tekst codziennej modlitwy.

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez transmisję internetową z naszego kościoła – 25 marca, godz. 18.00.