Ministranci

Bardzo ważną wspólnotą w naszej parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza. Do wspólnoty tej należą chłopcy, którzy przyjęli ideały lektorskie i ministranckie i pragną je rozwijać oraz przeżyć wspaniałą przygodę swojej młodości służąc Panu Jezusowi oraz poznając nowych przyjaciół i kolegów.

Zachęcamy by dowiedzieć się więcej o LSO

Ideały Liturgicznej Służby Ołtarza...

Pierwszym ideałem LSO jest miłość do Boga i Kościoła. Z tej miłości musi wypływać pragnienie bycia lektorem czy ministrantem. Oczywiście przez dorastanie w szeregach LSO miłość ta staje się bardziej dojrzała i świadoma. Dlatego ministranci i lektorzy starają się dbać o rozwój własnej wiary w Boga, dobry kontakt z Nim na modlitwie, dbają o czystość serca oraz o szlachetną postawę wobec Kościoła i drugiego człowieka. Rozwój tego fundamentalnego ideału jest najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy. Z pomocą samego Jezusa, Św. Patronów i Kościoła, codzienne życie tym ideałem jest możliwe!

Przydział do grupy ministrantów i lektorów z rozpiską roczną uczestnictwa obowiązkowego we Mszach świętych.