"Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa" (św. Hieronim)

Wszystkich pragnących pochylać się nad Słowem Bożym zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego.

Spotkania odbywają się zazwyczaj w piątek o godz 19.00 w salce na plebanii.

Informacje o zmianach spotkań Kręgu biblijnego będziemy zamieszczać w Aktualnościach.

Prowadzi ks. Edward Antolak