Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych), który gładzi grzechy,daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest TYLKO w I sobotę na Mszy wieczornej i III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30. Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii rodzice przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowe!) odbywa się odpowiednio jeden dzień wcześniej po Mszy św. wieczornej na plebanii.

Niezbędne dokumenty to:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
  • dane o rodzicach dziecka (imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres, imiona i nazwiskaich rodziców, data ślubu),
  • dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, adres),
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli są z innej parafii).

Chrzestnym może być ten, kto:


* jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,

* ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,

* jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, (tzn. chodzi w niedziele do kościoła, nie żyje w wolnym związku lub na kontrakcie cywilnym),

* jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,

* nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

Świecę i Białą Szatę do sakramentu rodzice nabywają we własnym zakresie.

W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie sie do zakrystii.

Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.