Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia; została ustanowiona na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy na tydzień przed jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Rozpoczynamy w Kościele święty czas, który prowadzi nas do największej tajemnicy naszej wiary. Na wszystkich Mszach św. poświęcaliśmy tradycyjne palmy, a o 11:30 odbyła się procesja z palmami wokół kościoła.

Trudno uwierzyć nam, że tłum wołający dziś: "Hosanna" już za kilka dni będzie wołał: "Na krzyż z Nim!", dlatego też w tym dniu odczytuje się Mękę Naszego Pana Jezusa Chrystusa według opisu jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych. W kolejnych latach czytane są opisy męki wg św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza, natomiast w Wielki Piątek Każdego roku odczytywana jest męka wg św. Jana.

  • palmowa2013_1
  • palmowa2013_2
  • palmowa2013_3
  • palmowa2013_4
  • palmowa2013_5
  • palmowa2013_6
  • palmowa2013_7