XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA –  

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

  • Dzisiaj w ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – po Mszy św. o godz. 10.00 przed Najświętszym Sakramentem odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.
  • Jeszcze przez tydzień codziennie o godz. 17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych z czytaniem wypominków jednorazowych.
  • Kalendarz Liturgiczny na nowy tydzień:
  • w czwartek – święto  św. Andrzeja Apostoła; od godz. 17.00 okazja do spowiedzi przed I piątkiem miesiąca
  • w I piątek  miesiąca możliwość spowiedzi od godz. 16.30, po rannej i wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu. Także po wieczornej Mszy świętej spotkanie dla rodziców i chrzestnych.
  • w sobotę – od godz. 8.00 odwiedziny chorych i starszych z Komunią świętą.  Po Mszy świętej o g. 18.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.
  • Bóg zapłać mieszkańcom z ul. Partyzantów – od pp. Biela do pp. Jancarczyk za ofiarę na kwiaty i posprzątanie kościoła. W tym tygodniu troskę  o naszą świątynię powierzamy parafianom z ul. Partyzantów od pp. Francuziak (nr 125) do pp. Motal (nr 258). Sprzątanie w sobotę po rannej Mszy świętej.
  • Intencja dla Róż Żywego Różańca na grudzień: O dobre przeżywanie Adwentu i czasu świątecznego oraz poszanowanie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
  • W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent. Już dziś pobłogosławimy opłatki na stół wigilijny. Pan Organista Maciej będzie je rozprowadzał w domach i mieszkaniach naszej parafii. Składane przy tej okazji ofiary stanowią część jego wynagrodzenia za pracę w naszej wspólnocie parafialnej.