Zapraszamy na V Rowerową Pielgrzymkę z Sułkowic na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 17-21 lipca br. Uczestnicy pielgrzymki będą się modlić w intencji wszystkich parafian. Gdyby ktoś chciał powierzyć im swoją osobistą intencję to kartki z takimi intencjami zostaną zawiezione przed cudowny obraz Częstochowskiej Pani. Kartki z intencjami można składać w zakrystii u Pana kościelnego. Dobrowolne ofiary składane przy okazji przekazywania intencji zostaną przeznaczone na organizację pielgrzymki. Ilość miejsc ograniczona! Regulamin i trasa poniżej.

Pielgrzymka rowerowa do Częstochowy 17-21 lipca 2014 r.
Trasa Sułkowice – Częstochowa – Sułkowice

I dzień (17 lipca 2014 r., czwartek) Sułkowice – Krzywopłoty (99 km)
1. Sułkowice (8.00) – Biertowice (4 km) – Izdebnik (5 km) – Podchybie (7 km) – Wola Radziszowska (8.45), 12 km
2. Wola Radziszowska (9.00) – Radziszów (6 km) – Rzozów (8 km) – Skawina (11 km) – Kraków Tyniec (15 km) – Tyniec Klasztor (10.00) 18 km
3. Tyniec (10.30) – Liszki (5 km) – Cholerzyn (10 km)  – Morawica (12 km) - Rudawa (18 km) – Krzeszowice - Czerna (12.30) 35 km
4. Czerna (14.30) - Gorenice (8 km) – Żurada (15 km) – Olkusz (17 km) – Bogucin – Jaroszowiec – Kolbark – Bydlin – Krzywopłoty (16.30) 34 km

II dzień (18lipca 2014 r., piątek) Krzywopłoty – Częstochowa (79 km)
1. Krzywopłoty (8.00) – Ryczów (5 km) – Ogrodzieniec, Zamek (09.00) 13 km
2. Ogrodzieniec (10.30) – Kromołów (5km) – Włodowice (7 km) – Kotowice (22 km) – Żarki (12.30) 28 km
3. Żarki (13.30) – Przybynów (7 km) – Biskupice (11 km) – Olsztyn (18 km) – Brzyszów (24 km) – Częstochowa – Legionów - Złota – Jasna Góra (16.00) 38 km

III dzień (19 lipca 2014 r., sobota) Częstochowa - Jasna Góra – Częstochowa 10 km

IV dzień (20 lipca 2014 r., niedziela) Częstochowa – Święta Anna – Koniecpol - Książ Wielki (109 km)
1. Częstochowa (8.00) – Brzyszów (14 km) – Małusy Wielkie (18 km) - Kobyłczyce (22 km)  - Mokrzesz (26 km) – Jaźwiny (29 km) – Smyków (31 km) – Święta Anna (10.30) 35 km
2. Święta Anna (12.00) – Koniecpol (13 km) – Kuczków (20 km) – Starzyny (29 km) – Tarnawa Górna (30 km) – Goleniowy (Szczekociny) (14.00) 36 km
3. Szczekociny-Goleniowy (14.30) – Słupia (10 km) - Sędziszów (18 km) – Klimontów (25 km) – Wolica (33 km) - Książ Wielki (17.00) 38 km

V dzień (21 lipca 2014 r., poniedziałek) Książ Wielki – Sułkowice (108 km)
1. Książ Wielki (8.00) – Rzędowice - Podleśna Wola (16 km) –– Miechów (09.30) 22 km
2. Miechów (11.00) – Jaksice (17 km) – Gołcza (23 km) – Gołyszyn (28 km) – Minoga (35 km) – Narama (30 km) – Przybysławice (36 km) – Giebułtów (13.30) 41 km
3. Giebułtów 13.30 - Modlniczka (3 km); Krakowska, Willowa, Kasztanowa– Rząska, przecięcie drogi 79, przejazd nad A4, dojazd do drogi 774 (4 km) – Szczyglice (6 km) – Kryspinów  (12 km) – Tyniec Klasztor (17 km) – Skawina (15.30), 25 km
4. Skawina (16.00) – Rzozów (3 km) - Radziszów (5 km) – Krzywaczka (12 km) – Biertowice (15 km) – Sułkowice (17.30), 20 km Razem 405 km

Zapisy przyjmują: Andrzej Piwowarski +48 660 479 242 i Wojciech Bargieł +48 692 150 757.

Regulamin

 1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno - pokutnym. To „Rekolekcje w Drodze”. Wszyscy uczestnicy biorą udział w codziennej Mszy Św.,  odprawiają Jutrznię, Różaniec, Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Apel Jasnogórski.
 2. Uczestnicy powinni posiadać kask - dobrze dopasowany do głowy (przy poruszaniu głową nie powinien się na niej przemieszczać) oraz dobrze ochraniać czoło i potylicę.
 3. Do pielgrzymowania potrzebny jest rower, który umożliwi jazdę w tempie ok. 20 km/h, najlepiej o kołach od 26 cali wzwyż, technicznie sprawny, z przerzutkami, obowiązkowo wyposażony w hamulce, światła odblaskowe (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz działający sygnał dźwiękowy.
 4. Młodzież do lat 16 bierze udział pod opieką rodziców lub opiekunów, a osoby od lat 16 do 18 za ich pisemną zgodą (należy dostarczyć przed wyjazdem).
 5. W czasie jazdy uczestnik ma obowiązek mieć założoną kamizelkę odblaskową, a na głowie kask oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 6. Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora na sobie, w widocznym miejscu, gdyż ułatwia to utrzymanie porządku pielgrzymki.
 7. Uczestnicy będą się poruszać w grupach 10-12 - osobowych, w jednorzędowej kolumnie (tzn. gęsiego) pod kierownictwem przewodników-liderów.
 8. Dla sprawnego przejazdu obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób (szczególnie niepełnoletnich).
 9. O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje przewodnik grupy.
 10. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy, bez powiadomienia o tym jej przewodnika.
 11. Na zmianę grupy należy uzyskać zgodę przewodników grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana).
 12. Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 13. Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być większy niż 1 m. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 100 m. Podczas jazdy grupa nie wyprzedza innej znajdującej się w ruchu.
 14. W razie awarii roweru należy powiadomić kogoś z grupy o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy, jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy, powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.
 15. W przypadku nagłego zatrzymania z powodu np. wypadku cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
 16. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy.
 17. Zabrania się jazdy „bez trzymanki”, tj. bez obu rąk na kierownicy. Zabrania się w czasie jazdy używania telefonów komórkowych.
 18. Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo 2 zapasowe dętki i niezbędne dokumenty.