• Dziś można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie lub śpiew w kościele hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź w celu uproszenia Bożej mocy na cały rok. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Kalendarz liturgiczny na nowy tydzień:
  • w poniedziałek /02.01/ - wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
  • we wtorek /03.01/ - wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus
  • w czwartek /05.01/ - I czwartek miesiąca, okazja do spowiedzi świętej przed pierwszym piątkiem od g. 16.30; „Godzinę świętą” po Mszy świętej o 18.00 poprowadzi Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po nabożeństwie członków SH NSPJ oraz Zelatorów Róż Różańcowych zapraszamy na spotkanie opłatkowe na plebanii.
  • w piątek /06.01/ - uroczystość Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/ – święto obowiązkowe. Msze św. w naszym kościele w porządku niedzielnym. Po każdej Mszy św. pobłogosławimy kadzidło i kredę, które przed kościołem będzie rozprowadzała młodzież z Grupy Apostolskiej zbierając ofiary na swoją działalność. Składka w tym dniu będzie przeznaczona na cele misyjne.
  • w sobotę – I sobota miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 18.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.
  • Informujemy, że w okresie kolędowym załatwienie spraw kancelaryjnych możliwe jest w dni powszednie po rannej Mszy świętej.
  • W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Panu Kościelnemu można podczas kolędy osobiście lub w kopercie za pośrednictwem księdza złożyć ofiarę jako podziękowanie za jego posługę w naszym kościele. Kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy i umacnia rodziny na drodze chrześcijańskiego życia. Plan wizyty duszpasterskiej jest zamieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej naszej parafii: parafiasulkowice.com
  • W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na inwestycje w naszej parafii. Bóg zapłać za ofiary złożone w grudniu zebrano kwotę 12.350 złotych.
  • Proszono o przekazanie ogłoszenia:

Burmistrz gminy Sułkowice zaprasza na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 6 stycznia o g. 16.00 w Sali widowiskowej Sułkowickiego Ośrodka Kultury. Zaprezentowane zostaną najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu Sułkowickiej Orkiestry dętej, Chóru Apassionata, scholii „Boże Nutki” oraz uczestników zajęć wokalnych w SOK.